Szukaj haseł:

To wydawane przez te organy dokumenty będące urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego, istniejących w dniu ich wydania. Organy

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z

To aktualna, obowiązująca w obrocie danym dobrem, towarem, usługą, prawem majątkowym wartość tego dobra. Stanowi wyznacznik do ustalenia ceny transakcyjnej

Art. 17 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

Back to top