Szukaj haseł:

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23b Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.

 to stanowiący źródło dochodu budżetu państwa podatek pośredni, konsumpcyjny, który obciąża określony, wskazany w ustawie katalog wyrobów. Regulacje dotyczące opodatkowania

 to procedura regulująca sytuacje, w których pobór podatku akcyzowego od wyrobów, które podlegają akcyzie, zostaje czasowo zawieszony. Została uregulowana w

to związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, oraz produkcją, przetwarzaniem i przechowywaniem wyrobów akcyzowych, gwarancja zapłaty

Back to top