Szukaj haseł:

To wyłączenie z zasięgu opodatkowania podatkiem od osób prawnych określonej grupy podmiotów, nie ze względu na określone działania, skutkujące nieobjęciem

To wydawane przez te organy dokumenty będące urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego, istniejących w dniu ich wydania. Organy

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

To porozumienia zawierane między podmiotami powiązanymi a organem podatkowym, co do potwierdzenia właściwego ustalenia przez te podmioty ceny przedmiotu transakcji

Back to top