Szukaj haseł:

Kodeks cywilny wskazuje definicję przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do  prowadzenia działalności gospodarczej (art. 55¹). Dlatego

To aktualna, obowiązująca w obrocie danym dobrem, towarem, usługą, prawem majątkowym wartość tego dobra. Stanowi wyznacznik do ustalenia ceny transakcyjnej

Art. 17 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

Waluta wirtualna, bo taka nazwa została 13 lipca 2018 r. wprowadzona do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 1 marca

Back to top