Szukaj haseł:

to ciężar publicznoprawny, danina ponoszona na rzecz państwa z tytułu własności lub posiadania nieruchomości. Określenie wysokości stawek podatku należy do

To opłaty ponoszone na rzecz gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, które stanowią jedno ze źródeł jej dochodów. Zasady poboru tych

Zgodnie z art 168 Konstytucji RP (Dz.U.1997, nr 78, poz. 483) jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ustalania wysokości podatków i

Back to top