Szukaj haseł:

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn – Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i

Zeznanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn – to zeznanie, które na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28

Wysokość podatku od spadków i darowizn – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków

To zmniejszenie ciężaru podatkowego. Jej celem jest częściowe obniżenie, ciążącego na podatniku zobowiązania podatkowego, w odróżnieniu od zwolnienia podatkowego, które

Back to top