Szukaj haseł:

Ulga w podatku od spadków i darowizn – to określona w Ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku

Podatek od spadków i darowizn – opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn – to uregulowana w art. 16 Ustawy z dnia 28 lipca 1983

Back to top