Szukaj haseł:

Uszczelnianie systemu podatkowego to działania podejmowane przez państwo, których celem jest zapobieganie odpływom dochodów podatkowych ze stratą dla Skarbu Państwa.

Transakcja łańcuchowa - to rodzaj transakcji, która zawierana jest pomiędzy trzema lub więcej kontrahentami. Polega ona na dostawie tego samego

Planowanie podatkowe i finansowe – to nieodłączne zagadnienia związane z prowadzeniem wszelkiego rodzaju legalnej działalności gospodarczej. Stanowią procesy, których właściwe

Back to top