Szukaj haseł:

Definicja legalna świadczenia usług znajduje się w Ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

Art. 17 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

To podatnik zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

To opłaty ponoszone na rzecz gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, które stanowią jedno ze źródeł jej dochodów. Zasady poboru tych

Back to top