Szukaj haseł:

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku

Podatek od gier – to stanowiący dochód budżetu państwa podatek, którego przedmiotem opodatkowania jest: urządzanie gier hazardowych (z wyłączeniem urządzania

To aktualna, obowiązująca w obrocie danym dobrem, towarem, usługą, prawem majątkowym wartość tego dobra. Stanowi wyznacznik do ustalenia ceny transakcyjnej

Ulga za złe długi to rozwiązanie przewidziane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Back to top