Szukaj haseł:

To dziedzina prawa uregulowana przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2018, poz.1986,

Referendarz sądowy - to urząd funkcjonujący w sądach powszechnych i administracyjnych. W zakresie powierzonych, wskazanych w ustawach czynności, referendarz posiada kompetencje

Compliance (z ang. zgodność), to instytucja, której celem jest zapewnienie spójności przedsiębiorstwa, tak by odpowiadało wymaganym w danych okolicznościach standardom

Zasady postępowania podatkowego – to zasady postępowania uregulowanego w Ustawie z 29 sierpnia 2019 r. Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) (Dz.U.2019,

Back to top