Szukaj haseł:

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu

Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia lub zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez ustawę karną, którego społeczna szkodliwość jest więcej niż znikoma,

To uprawnienie organów podatkowych do załatwiania spraw podatkowych, delegowane przepisami prawa na te organy ze względu na przedmiot sprawy podatkowej

To funkcjonariusz państwa stojący na straży praworządności, wykonujący zadania w zakresie ścigania przestępstw. Działalność prokuratorów regulują przede wszystkim przepisy Ustawy

Back to top