Szukaj haseł:

Compliance (z ang. zgodność), to instytucja, której celem jest zapewnienie spójności przedsiębiorstwa, tak by odpowiadało wymaganym w danych okolicznościach standardom

Celem zastępstwa procesowego  w postępowaniu przed organami administracji publicznej jest reprezentacja mocodawcy (czyli osoby zlecającej zastępstwo) przy dokonywaniu określonych czynności

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym – to środki kontroli i ewentualnej eliminacji ostatecznych i prawomocnych decyzji wydanych w postępowaniu

Zarówno w kodeksie postępowania administracyjnego jak i w Ordynacji podatkowej, przepisy dotyczące doręczenia podporządkowane są zasadzie oficjalności, ze względu na

Back to top