Szukaj haseł:

Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym wykonawczym – postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie po tym, jak orzeczenie sądu stało się wykonalne.

Postępowanie karne wykonawcze przed sądem – w postępowaniu tym sąd orzeka jednoosobowo na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy oraz

Back to top