Szukaj haseł:

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje

To porozumienia zawierane między podmiotami powiązanymi a organem podatkowym, co do potwierdzenia właściwego ustalenia przez te podmioty ceny przedmiotu transakcji

To podstawowa forma załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, rozstrzygająca sprawę co do jej istoty w całości lub części, również

To podatnik zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

Back to top