Szukaj haseł:

Depozyty negocjowane to forma oszczędzania, która jest dostępna osób dysponujących znacznymi środkami finansowymi. Dzięki temu są one w stanie podejmować indywidualne

Powiernictwo to stosunek prawny łączący powiernika (zwanego także fiducjantem) oraz powierzającego (fiducjariusz). Powierzający powierza powiernikowi określone prawo (lub prawa) podmiotowe,

Back to top