Szukaj haseł:

Współuczestnictwo formalne zachodzi wówczas, gdy przedmiotem sporu są prawa i obowiązki, roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, mające identyczną podstawę faktyczną

Współuczestnictwo materialne charakteryzuje się istnieniem jednego przedmiotu sporu dla współuczestników, np.: zobowiązanie solidarne współwłasność Alternatywnie – zachodzi w sytuacji, gdy kilka

Dopozwanie jest instytucją związaną z procesem cywilnym unormowaną w art. 194 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

Powództwo adhezyjne - od dnia 1 lipca 2015 r, a więc wejścia nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997

Back to top