Szukaj haseł:

Źródła prawa administracyjnego – to sposoby, w jakich tworzy się, utrzymuje i zmienia prawo administracyjne. Źródłami prawa administracyjnego są: Konstytucja

Pojęcie prawa administracyjnego – to zespół norm regulujących działalność administracyjną, gałąź prawa normująca administrację publiczną, czyli obejmuje to, co jest

 to sposób załatwienia sprawy administracyjnej uregulowany w Dziale II, Rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

 to współpraca między polskimi organami administracyjnymi a organami administracyjnymi Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zakresie załatwiania spraw administracyjnych,

Back to top