Szukaj haseł:

Część składowa rzeczy i przynależność - część składowa rzeczy, to taki przedmiot, który nie może być od rzeczy odłączony bez

Forma czynności prawnych – to sposób wyrażenia oświadczenia woli celem dokonania czynności prawnej.  Zagadnienie form czynności prawnej zostało uregulowane w

 to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296,

 to pomoc udzielana w postępowaniu cywilnym przez sąd stronie na jej żądanie, w postaci ustanowienia dla niej adwokata lub radcy

Back to top