Szukaj haseł:

Wykonywanie kar wobec żołnierzy – reguły i tryb wykonywania tych kar zostały określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997

Wykonanie tymczasowego aresztowania – to instytucja Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Kary dyscyplinarne dla osadzonego w zakładzie karnym – to kary przewidziane dla skazanego w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997

Dozór kuratora sądowego – na mocy Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Back to top