Szukaj haseł:

Prawo o wykroczeniach – to odrębna gałąź prawa karnego, regulująca zagadnienia związane z popełnieniem czynów zabronionych zagrożonych przez ustawę karną,

to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale VIII Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.

to procedura karna regulująca sytuacje, w których wobec sprawcy czynu zabronionego wyłączone jest karanie, z uwagi na określone w ustawie

 to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale IX Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.

Back to top