Szukaj haseł:

 regulacje odnoszące się do tego zagadnienia zostały zgromadzone w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i

to instytucja prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków zmarłego z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą jego śmierci,

To cywilnoprawna definicja własności i innych praw majątkowych. Regulacje dotyczące mienia zostały skumulowane w Księdze pierwszej, Tytule III Kodeksu cywilnego,

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

Back to top