Szukaj haseł:

Lokalne źródła prawa – to rodzaj źródeł prawa administracyjnego, w postaci aktów prawa miejscowego, stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego,

Źródła prawa administracyjnego – to sposoby, w jakich tworzy się, utrzymuje i zmienia prawo administracyjne. Źródłami prawa administracyjnego są: Konstytucja

Back to top