Szukaj haseł:

To jeden z podatków lokalnych, do którego zobowiązani są posiadacze i właściciele środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5

To wyłączenie z zasięgu opodatkowania podatkiem od osób prawnych określonej grupy podmiotów, nie ze względu na określone działania, skutkujące nieobjęciem

To wydawane przez te organy dokumenty będące urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego, istniejących w dniu ich wydania. Organy

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje

Back to top