Szukaj haseł:

Postępowanie w sprawach prasowych – postępowanie w sprawach wynikających z Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.

Tajemnica dziennikarska i autoryzacja – to instytucje prawa prasowego uregulowane w Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe

Prawo prasowe – to gałąź prawa kumulująca zbiór norm prawnych określających działalność prasy, a także reguły wykonywania i dopuszczalnego ograniczania

Prawa i obowiązki dziennikarzy – ich katalog określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984,

Back to top