Szukaj haseł:

Przestępstwa na szkodę wierzycieli – to czyny zabronione spenalizowane w art. 300 – 303 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997

To gałąź prawa, której zainteresowaniem są stosunki gospodarcze prywatne i publiczne. To zbiór norm prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. Normuje

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które stały się niewypłacalne. Nowelizacją prawa

Postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane jest w ustawie Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 978, ze zm.). Procedurę

Back to top