Szukaj haseł:

Rejestr podmiotów przywożących – to prowadzony w postaci elektronicznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rejestr osób fizycznych, osób prawnych i

Koordynator do spraw negocjacji – to działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki organ, prowadzący postępowania mające na celu pozasądowe rozwiązywanie

Kontrola REMIT – to przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kontrola lub postępowanie wyjaśniające w sprawach manipulacji na rynku lub

Koncesje na działalność paliwową i energetyczną – to wskazane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.

Back to top