Szukaj haseł:

Rozpoczęcie dozoru elektronicznego - zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Zgłaszanie kandydata na Prezydenta RP – kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. W celu

Wygaśnięcie mandatu posła – to instytucja przewidziana w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011,

Wygaśniecie mandatu senatora - to instytucja przewidziana w Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011,

Back to top