Szukaj haseł:

 to występujący w tym postępowaniu zastępcy stron i ich organów lub przedstawicieli ustawowych, działający w ich imieniu. Regulacje dotyczące praw

to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296,

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym, nazywana jest również zasadą sporności i jest jedną z najważniejszych zasad procesu cywilnego, nierozerwalnie związaną

Back to top