Szukaj haseł:

1 marca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019

Dyrektywa ATAD (Anti -Tax Avoidance Directive), czyli „Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające

Exit tax - czyli podatek od niezrealizowanych zysków, to danina powołana do życia w wyniku implementacji Dyrektywy Rady UE 2016/1164

Back to top