Szukaj haseł:

 to zdjęcie z przedsiębiorców ciężarów akcyzowych w odniesieniu do określonego katalogu wyrobów, wskazanego w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008

Umowa agencyjna - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIII, w art. 758 – 764⁹, na

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale I, w art. 659 – 679,

To odpowiedzialność cywilnoprawna za działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Odpowiedzialność

Back to top