Szukaj haseł:

Umowa agencyjna - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIII, w art. 758 – 764⁹, na

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale I, w art. 659 – 679,

To odpowiedzialność cywilnoprawna za działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Odpowiedzialność

To ograniczone prawo rzeczowe, ujęte w Kodeksie cywilnym w Księdze drugiej, Dziale III, w art. 285 - 305⁴, które stanowi

Back to top