Szukaj haseł:

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z

To pakiet pięciu ustaw, powołanych w celu reformy polskiego prawa gospodarczego, zwłaszcza poprawy stosunków na linii organy państwa – przedsiębiorcy,

STIR, czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, to instytucja wprowadzona w celu uszczelnienia systemu podatkowego, poprzez zapobieganie wykorzystywania sektora finansowego do

Back to top