Szukaj haseł:

Jednostki małe - to podmioty, jakimi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr

Dodatek energetyczny – to dodatek w formie zryczałtowanej, przysługujący odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Regulacje dotyczące dodatku energetycznego zostały zawarte w

Rejestr podmiotów przywożących – to prowadzony w postaci elektronicznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rejestr osób fizycznych, osób prawnych i

Przedsiębiorstwo energetyczne – to zintegrowany pionowo podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii

Back to top