Szukaj haseł:

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXV, w art. 774 – 793, na mocy której jedna

Umowa komisu - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy

Umowa agencyjna - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIII, w art. 758 – 764⁹, na

To forma prowadzenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem posiadającej osobowość prawną spółki kapitałowej prawa handlowego, utworzonej przez co najmniej jednego wspólnika, minimalnym

Back to top