Szukaj haseł:

Pełnomocnictwo – to umocowanie do działania jako przedstawiciel w imieniu reprezentowanego. A przedstawicielstwo polega na tym, że jedna osoba dokonuje

Przedstawiciel – instytucja przedstawiciela została unormowana w kodeksie cywilnym w przepisie art. 95 kc i następnych, w którym mowa jest o

Pełnomocnik jest rodzajem przedstawiciela, który w zakresie określonym w pełnomocnictwie może zastępować reprezentowanego. Instytucja ta jest szczególną formą przedstawicielstwa, albowiem

Powiernictwo to stosunek prawny łączący powiernika (zwanego także fiducjantem) oraz powierzającego (fiducjariusz). Powierzający powierza powiernikowi określone prawo (lub prawa) podmiotowe,

Back to top