Szukaj haseł:

 to składane w tym postępowaniu przez strony, poza rozprawą, oświadczenia i wnioski. Wnosi się je do sądu na urzędowych formularzach

 zbiór aktów prawnych, zespół przepisów regulujących działalność podmiotów świadczących usługi przewozu kolejowego, a także zarządzających infrastrukturą kolejową. Zgodnie z wykazem

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVI, w art. 794 – 804, na mocy której jedna

Back to top