Szukaj haseł:

To funkcjonariusz państwa stojący na straży praworządności, wykonujący zadania w zakresie ścigania przestępstw. Działalność prokuratorów regulują przede wszystkim przepisy Ustawy

Jest organem podatkowym pierwszej instancji, a także organem Krajowej Administracji Skarbowej. Do jego zadań należy: ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i

To organ administracji rządowej, powołany do życia 1 marca 2017 r. Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Od greckiego słowa zapomnienie, to akt łaski będący właśnie wyrazem zapomnienia win, a dokładnie popełnionych czynów zabronionych, przejawiający się częściowym

Back to top