Szukaj haseł:

Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej – to przewidziana w Ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999

Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym skarbowym – to instytucja prawa karnego skarbowego, uregulowana w Ustawie z dnia 10 września 1999

Art. 17 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

Jest instytucją wprowadzoną do obrotu prawnego przez Konstytucję biznesu, na którą składa się pakiet ustaw, które w założeniu miały zapewnić

Back to top