Szukaj haseł:

Kary dyscyplinarne dla osadzonego w zakładzie karnym – to kary przewidziane dla skazanego w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997

Zatrudnienie skazanego – na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Zakład karny typu zamkniętego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Zakład karny typu półotwartego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997,

Back to top