Szukaj haseł:

Podatek od spadków i darowizn – opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium

Godność dziedziczenia – to instytucja prawa spadkowego, warunkująca możliwość dziedziczenia przez spadkobiercę. Niegodność dziedziczenia powoduje, że spadkobierca może zostać wyłączony

to instytucja prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków zmarłego z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą jego śmierci,

To przedsiębiorstwo pozostałe po śmierci przedsiębiorcy, obejmujące składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania przez niego działalności gospodarczej i stanowiące

Back to top