Szukaj haseł:

To zgodnie z wypracowaną w doktrynie prawa definicją, zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników działalności członków organów spółki, a więc: zarządu, rady

Definicja beneficjenta rzeczywistego została zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o

Prosta spółka akcyjna – to nowy typ spółki prawa handlowego, który ma pojawić się w obrocie gospodarczo-prawnym 1 marca 2020

Spółka komandytowa – typ spółki prawa handlowego, uregulowany w polskim Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000

Back to top