Szukaj haseł:

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

To zgodnie z wypracowaną w doktrynie prawa definicją, zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników działalności członków organów spółki, a więc: zarządu, rady

Definicja beneficjenta rzeczywistego została zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o

Back to top