Szukaj haseł:

Agio jest pojęciem zarówno ekonomicznym, jak i prawnym. W ujęciu ekonomicznym jest różnicą pomiędzy wartością faktyczną a nominalną pieniądza lub

Kapitał zakładowy – kwota pieniężna określająca sumę wartości nominalnej wszystkich udziałów lub akcji w spółce kapitałowej. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami

Rejestr przedsiębiorców to krajowy publiczny rejestr, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) przy udziale

Back to top