Szukaj haseł:

Spółka komandytowa – typ spółki prawa handlowego, uregulowany w polskim Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000

Komplementariusz – wspólnik spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który posiada prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw oraz ponosi nieograniczoną i

Komandytariusz – wspólnik spółki komandytowej, który nie posiada prawa do reprezentowania spółki i odpowiada za jej zobowiązania do określonej z

Spółka osobowa jest spółką, która w odróżnieniu od spółek kapitałowych, nie posiada osobowości prawnej, natomiast stanowi tak zwaną ułomną osobę

Back to top