Szukaj haseł:

Podnoszenie kapitału / podwyższanie kapitału – podwyższenie kapitału zakładowego spółki to sposób na zwiększenie, uzupełnienie posiadanych przez spółkę środków finansowych. Poprzez

Komplementariusz – wspólnik spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który posiada prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw oraz ponosi nieograniczoną i

Komandytariusz – wspólnik spółki komandytowej, który nie posiada prawa do reprezentowania spółki i odpowiada za jej zobowiązania do określonej z

Spółka osobowa jest spółką, która w odróżnieniu od spółek kapitałowych, nie posiada osobowości prawnej, natomiast stanowi tak zwaną ułomną osobę

Back to top