Szukaj haseł:

Spółka partnerska to jeden z typów spółki osobowej. Jak sama nazwa mówi, w jej skład wchodzą partnerzy, zwani również wspólnikami.

Spółka osobowa jest spółką, która w odróżnieniu od spółek kapitałowych, nie posiada osobowości prawnej, natomiast stanowi tak zwaną ułomną osobę

Rejestr przedsiębiorców to krajowy publiczny rejestr, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) przy udziale

Back to top