Szukaj haseł:

Mediacja (mediacje) pojawiła się w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z

Współuczestnictwo formalne zachodzi wówczas, gdy przedmiotem sporu są prawa i obowiązki, roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, mające identyczną podstawę faktyczną

Współuczestnictwo materialne charakteryzuje się istnieniem jednego przedmiotu sporu dla współuczestników, np.: zobowiązanie solidarne współwłasność Alternatywnie – zachodzi w sytuacji, gdy kilka

Arbitraż (lub postępowanie arbitrażowe) to inaczej postępowanie polubowne. Jest to ta sama instytucja prawa cywilnego, opisana w części piątej k.p.c.,

Back to top