Szukaj haseł:

Wykaz organizacji pożytku publicznego – to wykaz tych organizacji, prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierający: nazwę i

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych – to sprawozdanie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek małych – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Back to top