Szukaj haseł:

Wykonanie środków zabezpieczających – regulacje dotyczące wykonania środków zabezpieczających zawiera Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

System dozoru elektronicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Rozpoczęcie dozoru elektronicznego - zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr

Obowiązki skazanego w trakcie dozoru elektronicznego – po udzieleniu skazanemu przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w

Back to top