Szukaj haseł:

STIR, czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, to instytucja wprowadzona w celu uszczelnienia systemu podatkowego, poprzez zapobieganie wykorzystywania sektora finansowego do

Uszczelnianie systemu podatkowego to działania podejmowane przez państwo, których celem jest zapobieganie odpływom dochodów podatkowych ze stratą dla Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646), dokonywanie lub przyjmowanie

Back to top