Szukaj haseł:

Spadek – to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, zwanego spadkodawcą, jakie przechodzą z chwilą jego śmierci na uprawnione do nich

Porządek dziedziczenia ustawowego – to uregulowany w Księdze czwartej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.

Godność dziedziczenia – to instytucja prawa spadkowego, warunkująca możliwość dziedziczenia przez spadkobiercę. Niegodność dziedziczenia powoduje, że spadkobierca może zostać wyłączony

Testament allograficzny - forma testamentu uregulowana w art.951 k.c., który do swej ważności wymaga spełnienia następujących przesłanek: spadkodawca musi oświadczyć

Back to top