Szukaj haseł:

Ograniczenia w obrocie dewizą – zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. 2002, Nr

Kapitał zakładowy – kwota pieniężna określająca sumę wartości nominalnej wszystkich udziałów lub akcji w spółce kapitałowej. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami

Spółka kapitałowa, w odróżnieniu od spółek osobowych, posiada pełną osobowość prawną. Przed wpisem do rejestru przedsiębiorców, z chwilą zawarcia umowy

Udział w spółce należy definiować ogólnie zarówno jako prawa, jak i obowiązki każdego ze wspólników. Pojęcie udział w spółce nie

Back to top