Szukaj haseł:

Umowa o roboty budowlane - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVI, w art. 647 –

Umowa komisu - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale I, w art. 659 – 679,

Back to top