Szukaj haseł:

To instytucja prawa podatkowego chroniąca dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Choć regulacje

To instytucja prawa podatkowego, urzędowy dokument wydawany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący silniejszą odmianę interpretacji indywidulanej, wydawanej przez organ

Inaczej zwana klauzulą obejścia prawa podatkowego, to instytucja prawa podatkowego zapobiegająca osiągnięciu przez podatnika korzyści podatkowej, a do czego miałoby

Dyrektywa ATAD (Anti -Tax Avoidance Directive), czyli „Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające

Back to top